Home2022-01-05T18:19:35+00:00

Independent, Transparency & Integrity About Us Investors Commitment & Protection Contact Us

THƯ MỜI THAM GIA HỘI

Kính gửi Quý vị,

Hội Thành viên Độc lập HĐQT DN Việt Nam (IDA) xin được gửi tới Quý vị lời chào trân trọng.

Với tầm nhìn về việc đưa hoạt động quản trị công ty cổ phần tại Việt Nam tiếp cận với các tiêu chuẩn quản trị tốt nhất theo thông lệ quốc tế, đồng thời đặt nền móng cho việc hình thành của một chức danh nghề nghiệp chuyên nghiệp là “Thành viên độc lập HĐQT”.

Vào ngày 05/01/2022, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ đã Ban hành Quyết định số 04/QĐ-BNV cho phép chính thức thành lập Hội Thành viên Độc Lập Hội Đồng Quản trị DN Việt Nam.

Vào ngày 02/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-BKHĐT chính thức công nhận Ban Vận động thành lập IDA (Xem Quyết định).

Cơ hội để trở thành một trong những Thành viên đầu tiên, Ban Vận động  kính mời Quý  vị đáp ứng điều kiện, phẩm chất, năng lực và trình độ để trở thành hội viên của Hội Thành viên Độc Lập Hội Đồng Quản trị DN VN.

Quý vị vui lòng click vào đây để tải các Mẫu biểu Đăng ký Hội viên

TẦM NHÌN

Trở thành Cộng đồng các Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị hàng đầu Việt Nam thông qua uy tín, minh bạch và  thực tiễn quản trị tốt nhất theo thông lệ quốc tế.

SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

IDA’s Mission is to focus on advancing exemplary board leadership, establishing leading boardroom practices and safeguarding the interests of the Independent Directors both in public and private enterprises by:

  • Bringing awareness to the importance of corporate governance to Vietnamese companies to increase development of new and existing businesses
  • Increase the performance of Boards of Directors across Vietnam through the involvement of Independent Directors
  • Strengthening of the professional community of Independent Directors
  • Dissemination of good practices in the Vietnam Business Environment
  • Integrity
  • Professionalism
  • Responsibility
  • Transparency
  • Trustfulness

Tin tức

Go to Top